I-IV: 10.00-19.00, V: 10.00-18.00
+37065654515
prekių už 0,00 €
0
prekių už 0,00 €
0

Kamado Bono kepsninėms (toliau - Kepsninės), įsigytoms MB "Leto projektai" atstovybėje ir oficialių partnerių prekybos taškuose Lietuvoje (toliau - Pardavėjas) nuo 2020.08.15, galioja BONO CARE apsauga pagal Kamado Bono kepsninių BONO CARE apsaugos taisykles (toliau - Taisyklės) žemiau nurodytomis sąlygomis.

1.                   Apsauga galioja šiems Kepsninių modeliams: Minimo, Media, Grande, Limited, Žalgiris.

2.                   Apsauga apima šiuos įvykius:

2.1.                Kepsninės vagystė įsilaužiant į Kamado Bono Kepsninės pirkėjo (toliau - Pirkėjas) nuolatinę gyvenamą vietą ar jam nuosavybės teise priklausančią teritoriją ar jos sugadinimas joje;

2.2.                Kepsninės sugadinimas, kai jos nebeįmanoma eksploatuoti, kepsninės dūžis dėl gamtinių stichinių nelaimių ar staigaus ir nenumatyto kepsninės turėtojo veiksmo.

3.                   Apsauga galioja vienam įvykiui vienerių metų, skaičiuojant nuo Kepsninės įsigijimo, laikotarpyje.

4.                   Galiojimo teritorija – Lietuvos Respublikos teritorija.

5.                   Apsauga galioja Kepsninėms įsigytoms MB "Leto projektai" atstovybėje ir oficialių partnerių prekybos taškuose Lietuvoje nuo 2020.08.15.

6.                   Netaikomos jokios išskaitos ar nusidėvėjimo sąlygos.

7.                   Taisyklėse numatyto įvykio atveju Kepsninė yra nemokamai taisoma arba keičiama tokia pačia nauja arba geresnės komplektacijos nauja Kepsnine. Dengiamos transportavimo išlaidos.

8.                   Pardavėjas turi teisę pasirinkti sutaisyti ar pakeisti Kepsninę nauja.

9.                   Apsauga galioja:

9.1.              Aptvertoms, nuolat gyvenamoms teritorijoms. Jeigu teritorija aptverta bent 1 (vieno) metro aukščio tvora, Kepsninės prirakinti nebūtina.

9.2.              Neaptvertoms, nuolat gyvenamoms teritorijoms. Jei Kepsninė laikoma neaptvertoje teritorijoje, ji privalo būti prirakinta ar kitaip pritvirtinta, kad būtų užtikrintos maksimalios saugumo sąlygos, Pirkėjas turi turėti įrodymus (vaizdinius), kad tai buvo padaryta.

10.                 Kepsninės dūžio atveju būtina išsaugoti sugadintą Kepsninę ir jos visas dalis tam, kad Bono Care komanda galėtų įvertinti žalą. Kepsninės keitimo atveju, sugadinta Kepsninė paimama tik su pilna bazine komplektacija, kokia buvo gauta pirkimo metu, nebent yra susitarta kitaip.

11.                 Apsauga galioja tik fiziniams asmenims.

12.                 Pirkėjo pareigos Taisyklių galiojimo metu:

12.1.              Pirkėjas privalo imtis visų reikiamų ir protingų atsargumo priemonių, būtinų žalos prevencijai arba jai sumažinti, siekiant išvengti reikalavimo pagal šias Taisykles;

12.2.              Laikytis saugumo priemonių bei tinkamai eksploatuoti Kepsninę;

12.3.              Per pirmą darbo dieną po to, kai tik sužinojote apie įvykį, pranešti Kamado Bono atstovybei el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., atsiunčiant sugadintos Kepsninės nuotraukas bei kepsninės įsigijimo dokumento kopiją

12.4.              Vagystės atveju, be reikalavimo pranešti Kamado Bono atstovybei per pirmą darbo dieną po to, kai tik sužinojote apie įvykį, taip pat būtina kreiptis į policiją per 24 val. nuo sužinojimo apie įvykį. Taisyklės negalioja, jeigu apie vagystę nėra pranešta policijai bei įvykis nėra užfiksuotas raštu.

12.5.              Atsitikus įvykiui būtina turėti Kepsninės įsigijimo dokumentus, t.y. sąskaitą faktūrą ir/arbą čekį;

12.6.              Pateikti Pardavėjui visus jo prašomus dokumentus, reikalingus įvykio aplinkybėms ištirti ir vykdyti kitus su įvykio tyrimu susijusius reikalavimus.

13.                 Pardavėjas turi teisę nekeisti bei netaisyti Kepsninės:

13.1.              Jeigu Pirkėjas apie įvykį raštu nepranešė Kamado Bono atstovybei bei vagystės atveju nepranešė Policijai šiose taisyklėse nustatytais terminais;

13.2.              Jeigu žala padaryta Kepsninei, kuriai nebuvo užtikrintos tinkamos saugumo sąlygos, kaip tai numatyta Taisyklėse.

13.3.              Pirkėjas bandė suklaidinti, klastodamas faktus, kurie turi įtakos nustatant įvykio priežastis ir pateikė neteisingus duomenis;

13.4.              Pirkėjas neturi Kepsninės įsigijimo sąskaitos faktūras ir/arba čekio.

14.                 Pardavėjas privalo sutaisyti Kepsninę arba pakeisti ją nauja ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikalinga nustatant įvykio faktą, aplinkybes ir pasekmes.

15.                 Pardavėjas, atsisakydamas taisyti ar keisti Kepsninę nauja, raštu pateikia tokio sprendimo motyvus Pirkėjui per 20 dienų nuo atitinkamo sprendimo priėmimo.

16.                 Paaiškėjus aplinkybėms, kad dėl Pirkėjo Pardavėjui pateiktų klaidingų ar suklastotų duomenų Kepsninė buvo sutaisyta ar pakeista nauja, Pardavėjas turi teisę reikalauti, o Pirkėjas privalo kompensuoti Pardavėjui naujos Kepsninės kainą arbai Kepsninės taisymo išlaidas, nedelsiant po tokio fakto sužinojimo.

17.                 Visi nesutarimai dėl Taisyklių vykdymo sprendžiami tarpusavio derybomis, to nepavykus susitarti, ginčas gali būti sprendžiamas neteismine arba teismine tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.