I-IV: 10.00-19.00, V: 10.00-18.00
+37065654515
prekių už 0,00 €
0
prekių už 0,00 €
0

Privatumo politika

Paskutinio atnaujinimo data: 2024-05-28

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Jūsų privatumas ir Jūsų Asmens duomenų saugumas yra mūsų prioritetas, todėl šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) norime Jums paaiškinti, kaip mes tvarkome bei saugome Jūsų Asmens duomenis, kokias Jūs kaip duomenų subjektas teises turite bei pateikiame kitą svarbią informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
1.2. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas Nr. 2016/679 (ES) (toliau – BDAR) nustato pagrindinius principus ir reikalavimus mums bei kitiems duomenų valdytojams dėl Asmens duomenų tvarkymo. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis laikomės BDAR bei kitų taikytinų teisės aktų reikalavimų, taip pat priežiūros institucijų nurodymų.
1.3. Sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – Asmens duomenys), kuri naudojama šioje Privatumo politikoje, atitinka BDAR pateikiamą apibrėžimą ir, be kita ko, reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui, Jūsų vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir t. t.
1.4. Ši Privatumo politika taikoma, kai Jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, pasiekiamoje adresu https://www.kamadobono.lt/ (toliau – Svetainė), kai naudojatės mūsų administruojama Elektronine parduotuve, esančia Svetainėje (toliau – El. parduotuvė), taip pat, kai susisiekiate su mumis telefonu ar kitais komunikacijos kanalais. Apie savo parduodamas prekes mes taip pat informuojame ir komunikuojame mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose „Facebook“ (https://www.facebook.com/KAMADOBONO), „Instagram“ (https://www.instagram.com/kamadobono) ir „Tik Tok“ (https://www.tiktok.com/@kamadobono?_t=8mbnuT2yhsX&_r=1) (toliau – Socialinės paskyros), todėl ten Jūsų pateikiama informacija taip pat gali būti tvarkoma.
1.5. Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad El. parduotuvėje arba Svetainėje gali būti nuorodų į kitas interneto svetaines ar socialinių tinklų paskyras. Tokioms svetainėms ar socialinių tinklų paskyroms ši Privatumo politika nėra taikoma ir, prieš pateikdami savo Asmens duomenis šiose svetainėse ar paskyrose, peržiūrėkite jų privatumo politikas.
1.6. Jei užsakote prekes iš mūsų, naudojatės mūsų El. parduotuve ir Svetaine, lankotės mūsų Socialinėse paskyrose, susisiekiate su mumis, prenumeruojate mūsų naujienas, mes laikome, kad Jūs perskaitėte ir susipažinote su Privatumo politikoje pateikiama informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, Asmens duomenų naudojimo tikslus, būdus bei tvarką.
1.7. Mes galime keisti Privatumo politiką, todėl prašome Jūsų reguliariai apsilankyti Svetainėje ir perskaityti skelbiamą naujausią Privatumo politikos versiją. Kai kuriais atvejais galime Jums pateikti atskirus privatumo pranešimus, būdingus tam tikroms mūsų teikiamoms paslaugoms. Tokie pranešimai turi būti skaitomi kartu su šia Privatumo politika.

2. KAS MES?

2.1. Mes esame MB „Leto projektai“, Lietuvos Respublikoje įsteigta mažoji bendrija, juridinio asmens kodas 303177592, adresas Verkių g. 27, LT-09108, Vilnius, Lietuva (toliau – MB Leto projektai arba mes) ir mes esame Jūsų Asmens duomenų valdytojas.
2.2. Duomenų valdytojas nustato, kokiais tikslais ir kokiais būdais tvarkomi Asmens duomenys. Duomenų tvarkytojas tvarko Asmens duomenis tik duomenų valdytojo vardu, jo nustatytais tikslais ir būdu.

3. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME IR KAIP JUOS GAUNAME?

3.1. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gautus tokiais būdais:
3.1.1. Registracijos informacija, kurią pateikiate kurdami paskyrą El. parduotuvėje, kai užsakote mūsų prekes, susisiekiate su mumis el. paštu ar telefonu ir pan.;
3.1.2. Informacija, kurią siunčiate MB Leto projektai naudodamiesi mūsų žinučių, pokalbių, pranešimų, nuotraukų talpinimo ar panašias funkcijas;
3.1.3. Informacija apie Jūsų naudojimąsi mūsų El. parduotuve, savo paskyra, Svetaine, Socialinėmis paskyromis, pavyzdžiui, paslaugų naudojimo istorija, Jūsų IP adresas, apsilankymo Svetainėje istorija, pasirinkimai, atidarytos URL nuorodos ir pan.;3
3.1.4. Kai Jūsų asmens duomenis, Jūsų sutikimu, mums pateikia Jūsų artimieji ar pažįstami asmenys, pavyzdžiui, nurodo Jūsų kontaktus prekėms atsiimti, nurodo Jus kaip prekių gavėją ar įgaliotą asmenį ir pan.;
3.1.5. Kai informaciją gauname iš trečiųjų asmenų, pavyzdžiui, mokėjimo įstaigų apie atliktus mokėjimus ir pan.;
3.1.6. Kai pateikiate informaciją ir dalyvaujate mūsų organizuojamose klientų apklausose, lankotės mūsų fizinėse parduotuvėse, skambinate mūsų klientų aptarnavimo ir paslaugų telefono numeriais;
3.1.7. Renkame informaciją naudodamiesi įvairiomis technologijomis, tokiomis kaip slapukai ir taikomųjų programų sąsajos, įskaitant kai lankotės mūsų Svetainėje ir El. parduotuvėje naudodami vieną ar daugiau įrenginių, nesvarbu, ar esate prisijungę, ar ne.
3.2. Mes laikomės nuostatos, kad Asmens duomenis mums teikiantis asmuo, tiek teikdamas savo Asmens duomenis, tiek Asmens duomenis apie kitus asmenis (pavyzdžiui, darbuotojus, atstovus), yra atsakingas už tokių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą ir aktualumą, taip pat už asmens, kurio duomenys teikiami, sutikimą, kad jo Asmens duomenys būtų pateikti mums. Vis dėlto, tam tikrais atvejais mes galime imtis proporcingų priemonių ir paprašyti patvirtinti, kad asmuo turi teisę teikti mums Asmens duomenis (pavyzdžiui, pildant registracijos ar prekių formas). Esant poreikiui (pavyzdžiui, kai asmuo teiraujasi mūsų apie jo Asmens duomenų gavimą), mes nurodysime tokių duomenų teikėją.

4. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS, KOKIAIS TIKSLAIS IR TEISINIAIS PAGRINDAIS TVARKOME?

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Tvarkomi Asmens duomenys

Asmens duomenų tvarkymo terminai, kuriems suėjus asmens duomenys naikinami nedelsiant, bet ne vėliau kaip sekančią darbo dieną.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Tam, kad galėtumėme suteikti galimybę naudotis El. parduotuvėje registruoto pirkėjo paskyra bei identifikuoti Jus kaip pirkėją.

Jūsų vardas, pavardė, naudotojo vardas, el. pašto adresas, slaptažodis, telefono numeris, adresas ir (ar) prekių pristatymo adresas, atstovaujamo juridinio asmens, pavadinimas, adresas, pareigas, ryšį su atstovaujamu juridiniu asmeniu, El. parduotuvės ir paskyros naudojimo istorija, su prekių užsakymu, paslaugomis ir paskyra susietas turinys bei pranešimai.

Nurodytu tikslu Jūsų Asmens duomenis tvarkysime naudojimosi paskyra laikotarpiu ir 10 metų nuo paskutinio prisijungimo prie paskyros.

Sutarties su Jumis vykdymas arba siekis imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas);
Mūsų arba trečiosios šalies teisėtas interesas kokybiškai ir efektyviai vykdyti savo įsipareigojimus (BDAR 6 straipsnis 1 dalies f) punktas).

Sutarties dėl prekių pardavimo ir (ar) paslaugų teikimo sudarymas ir vykdymas, įskaitant prekių pristatymą.

Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas ir (ar) prekės pristatymo adresas, mokėjimo sąskaitos numeris, mokėjimo informacija, užsakymo informaciją ir kitą informacija, atstovaujamo juridinio asmens pavadinimas, adresas, pareigos ir (ar) ryšys su atstovaujamu juridiniu asmeniu, su prekių ir paslaugų užsakymu susietas turinys bei pranešimai.

Jūsų Asmens duomenis tvarkysime sutarties galiojimo laikotarpiu ir 10 metų nuo sutarties pasibaigimo.

Sutarties su Jumis vykdymas arba siekis imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas);
Mūsų arba trečiosios šalies teisėtas interesas kokybiškai ir efektyviai vykdyti savo įsipareigojimus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas).

Naudojimasis Svetaine, prekių užsakymo ar užklausos pateikimas, prekių registravimas Svetainėje.

Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas, Svetainės naudojimo istorija, užsakymo informacija, kita informacija, reikalinga prekių užsakymui, paslaugų teikimui ar prekės registravimui, taip pat kitas su Svetaine susietas turinys.

Nurodytu tikslu Jūsų Asmens duomenis tvarkysime užsakymo administravimo ir prekės registravimo laikotarpiu ir 3 metus nuo prekių ir (ar) paslaugų užsakymo vykdymo, prekės registracijos pabaigos.

Sutarties su Jumis vykdymas arba siekis imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas);
Mūsų arba trečiosios šalies teisėtas interesas kokybiškai ir efektyviai vykdyti savo įsipareigojimus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas).

Garantinių įsipareigojimų vykdymas, prekių kokybės klausimų administravimas, konsultacijos dėl mūsų prekių ir paslaugų bei kitų užklausų administravimas.

Jūsų vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris, užklausos ir atsakymo į užklausą turinys, užsakymo informacija ir kita informacija, reikalinga suteikti konsultaciją, atlikti garantinį aptarnavimą ir administruoti užklausą, mokėjimo sąskaitos numeris, mokėjimo informacija.

Jūsų Asmens duomenis tvarkysime garantinio aptarnavimo ir (ar) kokybės klausimo administravimo ir (ar) konsultacijos metu ir 5 metus po garantinio aptarnavimo ir (ar) kokybės klausimo administravimo ir (ar) konsultacijos pabaigos.

Siekis imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas);
Mūsų arba trečiosios šalies teisėtas interesas teikti konsultacijas, spręsti kylančius klausimus, ir Jums teikti kokybiškas paslaugas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas).

MB Leto projektai susitarimai su partneriais ir paslaugų teikėjais, jų vykdymas bei kitas vidaus administravimas, pavyzdžiui, IT sistemų priežiūra, prekių pristatymo organizavimas.

Jūsų vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, pareigos, darbovietės pavadinimas, adresas, ryšys su juridiniu asmeniu, kai atstovaujamas juridinis asmuo, individualios veiklos pažymėjimo duomenys, kiti bendradarbiavimui reikalingus duomenys.

Jūsų Asmens duomenis tvarkysime paslaugų teikimo ir (ar) bendradarbiavimo laikotarpiu ir 5 metus nuo paslaugų teikimo ir (ar) bendradarbiavimo pabaigos.

Sutarties su Jumis vykdymas arba siekis imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas);
Mūsų arba trečiosios šalies teisėtas interesas kokybiškai ir efektyviai vykdyti savo įsipareigojimus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas).

Svetainės valdymas, veikimo, saugumo užtikrinimas ir kokybės tobulinimas, Socialinių paskyrų ir kitų elektroninių informacijos pateikimo kanalų administravimas.

IP adresas, slapukų, unikalaus mobiliojo įrenginio naudotojo numerio ir kitų nustatymų pagalba renkami duomenys, naudojamo įrenginio duomenys (modelis, operacinė sistema, naršyklės tipas ir versija), unikalųjį įrenginio identifikatorių (pavyzdžiui, Jūsų įrenginio IMEI numerį, įrenginio belaidžio tinklo sąsajos MAC adresą arba įrenginio naudojamą mobiliojo telefono numerį), mobiliojo tinklo informacija, analitiniai duomenys, pavyzdžiui, informacija apie Jūsų apsilankymą, įskaitant jūsų spustelėtos nuorodos mūsų Svetainėje per ją ir iš jos (įskaitant datą ir laiką), peržiūros arba ieškotos paslaugos, puslapių atsako laikas, kiek laiko praleidote tam tikruose puslapiuose, puslapių sąveikos informaciją (pavyzdžiui, slinkimo ir spustelėjimų) ir metodus, naudojamus išeiti iš puslapio, Socialinių paskyrų integracijos pagalba renkamus duomenis.

Svetainės duomenys saugomi taip, kaip nurodyta šios privatumo politikos skyriuje „Slapukai ir kitos stebėjimo technologijos“.
Duomenys, kurie nepatenka į stebėjimo technologijų informaciją, saugomi ne ilgiau kaip 3 metus nuo surinkimo dienos.
Socialinėse paskyrose informacija saugoma pagal atitinkamo socialinio tinklo savininko nustatytas sąlygas.

Teisėti mūsų ar trečiosios šalies interesai kokybiškai ir efektyviai valdyti socialines paskyras ir kitus elektroninės informacijos pateikimo kanalus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas);
Jūsų duotas sutikimas dėl Asmens duomenų tvarkymo (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktas).

Kandidatų į siūlomas darbo vietas įvertinimas ir atranka.

Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas, išsilavinimo bei veiklos (patirties) duomenys, gyvenimo aprašymo turinys, kita kandidato atrankai ir (ar) įvertinimui reikalinga ar paties kandidato savanoriškai pateikta informacija.

Jūsų Asmens duomenis tvarkysime atrankos laikotarpiu (atranka laikoma pasibaigusia atrinkus kandidatą į siūlomą darbo vietą arba paskelbus naują atranką) ir 3 mėnesius pasibaigus atrankai, jei yra gautas kandidato sutikimas duomenis saugoti po atrankos (nebent sutikimas atšaukiamas anksčiau).

Siekis imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas) – kai pateikiate savo kandidatūrą į mūsų siūlomą darbo vietą;
Jūsų duotas sutikimas dėl Asmens duomenų tvarkymo BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktas) – kai sutinkate dėl duomenų saugojimo po atrankos.

Naujienų siuntimas, apklausų vykdymas, Rinkodara ir prekių bei paslaugų, kurios gali jus sudominti, teikimas.

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, apklausos skelbime, anketoje prašomi nurodyti duomenys, informacija surinkta Jums naudojantis Svetaine ir MB Leto projektai paslaugomis.

Duomenys tvarkomi 3 metus nuo sutikimo gavimo arba, jei Asmens duomenys tvarkomi ne sutikimo pagrindu, paslaugų ir (ar) prekių naudojimosi laikotarpiu ir 3 metus nuo paskutinio naudojimosi paslaugomis ir (ar) paskutinės prekės įsigijimo.

Jūsų duotas sutikimas dėl Asmens duomenų tvarkymo BDAR 6 straipsnis 1 dalies a) punktas);
Teisėti mūsų interesai tvarkyti naujienų gavėjų adresų sąrašus, analizuoti suvestinius rinkodaros rezultatus, spręsti problemas, susijusias su naujienų teikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas).

 

Reklaminių konkursų, žaidimų, akcijų organizavimas.

Jūsų vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, konkurso, akcijos, žaidimo skelbime ir (ar) anketoje prašomi nurodyti duomenys, Socialinių tinklų, paskyros informacija ir žinutės, kuriomis su mumis pasidalina paskyros turėtojas.

Duomenys saugomi visą žaidimo, akcijos, konkurso laikotarpį ir 1 metus nuo žaidimo, akcijos, konkurso pasibaigimo dienos (nebent sutikimas atšaukiamas anksčiau).

Jūsų duotas sutikimas dėl Asmens duomenų tvarkymo (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktas);
Teisėti mūsų interesai skatinti pardavimus, didinti klientų pasitenkinimą ir mūsų prekės ženklo žinomumą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas).

 

Finansinių operacijų atlikimas, buhalterinė apskaita, atsiskaitymų kreditine kortele ir įsiskolinimų valdymas.

Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pareigos, darbovietės pavadinimas, adresą, ryšys su atstovaujamu juridiniu asmeniu, kai atstovaujamas juridinis asmuo, mokėjimo sąskaitos numeris, finansų įstaiga, mokėjimų informacija, skolų informacija, įmokų surinkimą administruojančios bendrovės perduoti duomenys ir patvirtinimus apie mokėjimus.

Jūsų Asmens duomenis tvarkysime pagal taikytinus teisės aktus, įskaitant LR vyriausiojo archyvaro 2011 m kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtintą Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklę.
Kai Asmens duomenys nepatenka į aukščiau minėtą saugojimo sritį, juos tvarkysime sutarties galiojimo ar šalių bendradarbiavimo laikotarpiu ir 10 metų po sutarties ir (ar) santykių pasibaigimo (paskutinio kontakto).

 

Sutarties su Jumis vykdymas arba siekis imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnis 1 dalies b) punktas);
Teisinių prievolių vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c) punktas) pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymą (Žin., 2004-04-28, Nr. 63-2243), finansinės apskaitos įstatymą (Žin., 2001-11-28, Nr. 99-3515), įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą (Žin., 2001-11-28, Nr. 99-3516), mokėjimų įstatymą (Žin., 1999-11-17, Nr. 97-2775); akcinių bendrovių įstatymą (Žin., 2000-07-31, Nr. 64-1914) ir kitus teisės aktus.
Teisėti mūsų interesai efektyviai valdyti finansines operacijas ir įsiskolinimus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas).

 

Prekių pardavimas išsimokėtinai 

Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, mokėjimo duomenys, patvirtinimas apie mokėjimą, užsakymo informacija, komunikacija su klientu.

Jūsų Asmens duomenis tvarkysime sutarties galiojimo laikotarpiu ir 10 metų nuo sutarties pasibaigimo. Buhalteriniai dokumentai saugomi teisės aktų numatytą laikotarpį.  

Sutarties su Jumis vykdymas arba siekis imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnis 1 dalies b) punktas).
Teisinių prievolių vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c) punktas) pagal buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus.
Mūsų arba trečiosios šalies teisėtas interesas kokybiškai ir efektyviai vykdyti savo įsipareigojimus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas).  

Ginčų sprendimas ir pretenzijų nagrinėjimas. 

Jūsų vardas, pavardė, atstovaujamo juridinio asmens, pavadinimas, adresas, pareigos, ryšys su atstovaujamu juridiniu asmeniu, telefono numeris, el. pašto adresas, pretenzijos ar kito panašaus dokumento turinys, su ginču ir (ar) pretenzija susijusi informacija ir (ar) dokumentai.

Jūsų Asmens duomenis tvarkysime visą ginčo ir (ar) pretenzijos nagrinėjimo laikotarpį ir 3 metus nuo neteisminio ginčo ir (ar) pretenzijos nagrinėjimo pabaigos bei 10 metų po teisminio ginčo nagrinėjimo pabaigos.  

Teisėtas mūsų interesas pareikšti, vykdyti arba apginti savo teises ir teisinius reikalavimus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas);
Teisinių prievolių vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c) punktas) pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (Žin., 2000-09-06, Nr. 74-2262), civilinio proceso kodeksą (Žin., 2002-04-06, Nr. 36-1340) ir kitus teisės aktus.  

Vaizdo stebėjimas siekiant apsaugoti asmenis ir turtą, ištirti ir suvaldyti neteisėto elgesio ar konfliktines situacijas bei užtikrinti saugias darbo sąlygas Darbuotojams.  

Vaizdo stebėjimo duomenys, užfiksuoti vaizdo stebėjimo technika ir/ar priemonėmis, asmens atvaizdas.

Jūsų Asmens duomenys yra saugomi 1 mėnesį nuo jų užfiksavimo momento. Suėjus saugojimo terminui, Vaizdo duomenys ištrinami automatiškai, išskyrus atvejus, kai juos būtina išsaugoti ilgesnį laiką. Jei Vaizdo duomenis būtina saugoti ilgesnį, nei saugojimo laikas, terminą (pavyzdžiui, jie naudojami kaip įrodymai tyrimuose ar ginčuose, yra gautas motyvuotas Duomenų subjekto prašymas ar pan.), šie duomenys saugomi tiek, kiek reikalinga konkretiems duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.  

Teisėtas mūsų interesas apsaugoti asmenis ir turtą, taip pat saugias darbo sąlygas Darbuotojams (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas)  

4.1. Tam tikrais atvejais mes Jūsų pateiktais kontaktiniais duomenimis galime siųsti su paslaugų teikimu ir Svetainės veikimu susijusias žinutes, pavyzdžiui, informuoti apie techninius Svetainės pasikeitimus, paslaugų pokyčius ar pateikti svarbią informaciją susijusią su prekėmis. Tokie pranešimai yra būtini tinkamam mūsų paslaugų teikimui ir jie nėra laikomi reklaminiais pranešimais.

5. SOCIALINĖS PASKYROS

5.1. Socialinėse paskyrose mes talpiname informaciją apie save ir mūsų siūlomas prekes ir su tuo susijusias paslaugas bei naujienas. Jose galime organizuoti konkursus, reklamines kampanijas, klientų apklausas, dalintis laisvų darbo vietų skelbimais.

5.2. Svarbu nepamiršti, kad Socialinių paskyrų naudotojams taikoma ne tik ši Privatumo politika, tačiau ir socialinių tinklų, kuriuose yra Socialinės paskyros, valdytojų privatumo politikos, taisyklės bei naudojimosi sąlygos. Kai Jūs susisiekiate ir bendraujate su mumis Socialinėse paskyrose, mes galime matyti tam tikrą Jūsų, kaip paskyros naudotojo, informaciją, priklausomai nuo paskyros naudotojo pasirinktų socialinio tinklo privatumo nustatymų, pavyzdžiui, profilio vardą, pavardę, atvaizdą, lytį, el. pašto adresą, vietovę, jei šią informaciją Jūs nustatote kaip viešai prieinamą. Jūsų, kaip Socialinės paskyros naudotojo, skelbiama informacija, priklausomai nuo Jūsų pasirinktų privatumo nuostatų, gali būti paskelbta viešai (pavyzdžiui, parodoma mūsų konkrečioje Socialinėje paskyroje), jeigu Jūs skelbiate informaciją bendraudamas su mumis Socialinėse paskyrose.

6. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS?

6.1. Mes renkame ir tvarkome tik tokius Asmens duomenis, kurių reikia mūsų nurodytiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

6.2. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis mes laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, įskaitant BDAR, reikalavimų:

6.2.1. Renkame Jūsų Asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

6.2.2. Tvarkome Jūsų Asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

6.2.3. Imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti mums pateiktą savo informaciją. Kai kuriais atvejais (pavyzdžiui, tam kad pristatytume Jums prekes) mums būtina turėti tikslią naujausią su Jumis susijusią informaciją, todėl Jūsų galime paprašyti periodiškai patvirtinti, kad mūsų turima informacija apie Jus yra teisinga;

6.2.4. Laikome juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi;

6.2.5. Neteikiame Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų kitaip nei nurodyta Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;

6.2.6. Užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai ir yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant Asmens duomenis.

6.2.7. Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję neatskleisti ir neplatinti Jūsų Asmens duomenų trečiosioms šalims.

7. KAM IR KADA PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

7.1. Kitiems duomenų valdytojams ar tvarkytojams mes perduosime Jūsų Asmens duomenis tik taip, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

7.2. Svetainėje ir (ar) socialiniuose tinkluose paskelbtą informaciją gali peržiūrėti kiti paslaugų naudotojai ir (ar) Socialinių paskyrų lankytojai. Iš El. parduotuvės paslaugų naudotojų reikalaujame, kad jie laikytųsi mūsų nustatytų naudojimo taisyklių. Mes taip pat pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei, vadovaudamosi taikytinais teisės aktais, to reikalauja teisėsaugos, baudžiamojo persekiojimo institucijos ar kitos institucijos, turinčios teisę duoti privalomus nurodymus dėl informacijos pateikimo.

7.3. Jūsų Asmens duomenis mes galime perduoti mūsų partneriams ar konsultantams, pavyzdžiui, serverių prieglobos, svetainės talpinimo ir turinio valdymo, duomenų centrų, debesijos, IT, mokėjimo, reklamos ir marketingo, audito ir apskaitos, teisinių, mokestinių konsultavimo paslaugų, žalų administravimo, darbuotojų saugos, skolų išieškojimo, siuntų pristatymo paslaugų teikėjams. Iš duomenų tvarkytojų mes reikalaujame, kad jie Asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi taip pat atsakingai kaip ir mes ir tik pagal mūsų nurodymus. Esame pasitelkę tokius partnerius ir duomenų tvarkytojus:

7.3.1. Finansinės paslaugos, mokėjimai, įmokų surinkimas: Paysera LT, UAB;

7.3.2. Buhalterinės, finansinės paslaugos: Rivilė, UAB, Viena sąskaita, UAB;

7.3.3. Kurjeriai ir siuntų tarnybos - Venipak Lietuva, UAB, DPD Lietuva, UAB, Omniva LT, UAB;

7.3.4. IT sprendimai – ID group, UAB;

7.3.5. Debesijos, prieglobos paslaugos: Hostinger International Limited, Bartus pro, UAB;

7.4. Kad galėtume skelbti Jūsų turinį socialinių tinklų paskyrose, teikiame Asmens duomenis socialinių tinklų platformų operatoriams. Toliau nurodytiems socialinių tinklų operatoriams Asmens duomenis perduodame už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų:

7.4.1. Meta Platforms Inc. (JAV) (duomenys perduodami paslaugų teikėjui pagal Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už EEE ribų);

7.4.2. Google LLC (JAV) (duomenys perduodami paslaugų teikėjui pagal Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už EEE ribų);

7.4.3. Tik Tok Pte Ltd. (Singapūras) (duomenys perduodami paslaugų teikėjui pagal Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už EEE ribų).

7.5. Siekdami Jums sudaryti galimybę įsigyti mūsų prekes išsimokėtinai (atidėto mokėjimo sąlygomis), mes bendradarbiaujame su "Paysera LT", UAB (www.paysera.lt), kuriai mes perduodame ir gauname Jūsų Asmens duomenis prekių pirkimo išsimokėtinai sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu, o "Paysera LT", UAB perduoda ir gauna Jūsų Asmens duomenis Jūsų pasirinktai / iš Jūsų pasirinktos lizingo bendrovei / bendrovės. Tvarkomų Asmens duomenų apimtis ir jų tvarkymo sąlygos yra nurodytos šios Privatumo politikos skyriuje „Kokius Jūsų Asmens duomenis, kokiais tikslais ir teisiniais pagrindais tvarkome?“. Taip pat informuojame, kad kai kuriuos duomenis, pavyzdžiui siekiant patikrinti Jūsų mokumą ar kitais tikslais, Jūsų pasirinkta lizingo bendrovė gali rinkti ir tvarkyti savarankiškai. Kadangi mums tokie duomenys nėra perduodami, kilus klausimų dėl jų tvarkymo, Jūs turėtumėte kreiptis tiesiogiai į Jūsų pasirinktą lizingo bendrovę.

7.6. Nuolat vykdome ir tobuliname El. parduotuvę ir Svetainę, teikiamas paslaugas, kad apsaugotume mūsų tvarkomų Asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą, taip pat, kad galėtume atlikti tam tikras su verslu susijusias funkcijas, kurios padėtų padaryti mūsų El. prekybos ir kitas paslaugas prieinamas ir funkcionalias. Dėl šios priežasties Jūsų Asmens duomenis perduodame paslaugų teikėjams, kurie teikia IT saugumo, priežiūros ir technines paslaugas bei komunikacijos paslaugas.

7.7. Organizuodami konkursus ir žaidimus bendradarbiaujame su partneriais ir jiems perduodame laimėtojų Asmens duomenimis tam, kad būtų galima įteikti prizus ir dovanas. Tuo atveju, jeigu Jūs esate laimėtojas, Jūsų Asmens duomenys gali būti perduoti mūsų partneriams.

7.8. Teisėsaugos ir ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams ir kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms valstybės ar vietos savivaldos įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal taikytinus teisės aktus. Šiems subjektams teikiame teisės aktų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą teikti informaciją;

7.9. Jeigu prireiktų – įmonėms, kurios ketintų pirkti arba pirktų MB Leto projektai verslą ar vykdytų su mumis jungtinę veiklą ar bendradarbiautų kita forma, taip pat mūsų įsteigtoms įmonėms.

8. KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

8.1. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite tokias su Jūsų Asmens duomenimis susijusias teises:

Jūsų teisė

Ką ji reiškia

Teisė būti informuotam

Apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą mes Jus informuojame šioje Privatumo politikoje, kurią skelbiame Svetainėje. Tam tikrais atvejais norėdami detalizuoti, kaip mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, mes Jums galime pateikti ir atskirus informacinius pranešimus.

Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis

Turite teisę prašyti mūsų pateikti Jūsų Asmens duomenų, kuriuos tvarkome, kopiją. Esama tam tikrų išimčių, pavyzdžiui, kai turime suderinti kitų asmenų teises, todėl ne visada galite gauti visus mūsų tvarkomus jūsų Asmens duomenis.

Teisė į Asmens duomenų ištaisymą

Savo Asmens duomenis galite peržiūrėti ir atnaujinti naudodamiesi savo paskyra El. parduotuvėje. Taip pat turite teisę prašyti mūsų ištaisyti informaciją, kuri, Jūsų manymu, yra netiksli. Taip pat turite teisę prašyti mūsų papildyti informaciją, kuri jūsų manymu yra neišsami.

Teisė apriboti Asmens duomenų tvarkymą

Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę prašyti mūsų apriboti Jūsų Asmens duomenų tvarkymą. Tai reiškia, kad Jūsų duomenys gali būti naudojami tik tam tikriems tikslams, pavyzdžiui, užtikrinti mūsų teisiniams reikalavimams arba siekiant įgyvendinti mūsų teises.

Teisė reikalauti ištrinti Asmens duomenis

Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų Asmens duomenis (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“).

Teisė prieštarauti Asmens duomenų tvarkymui

Turite teisę nesutikti su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, jei juos tvarkome remdamiesi teisėtu interesu. Jums paprieštaravus, mes Jūsų Asmens duomenis toliau galėsime tvarkyti tik dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekdami pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Teisė į Asmens duomenų perkėlimą

Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę prašyti, kad Jūsų pateiktus Asmens duomenis perkeltume iš mūsų organizacijos į kitą arba informaciją pateiktume Jums. Tai taikoma tik Jūsų pateiktų Asmens duomenų atžvilgiu. Ši teisė bus įgyvendinama tik tuo atveju, jei egzistuoja atitinkami pagrindai ir priemonės, užtikrinančios, kad perkeliant prašomus Asmens duomenis kitų asmenų duomenims nebus sukeltas pavojus.

Teisę atšaukti duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo

Turite teisę atšaukti duotą sutikimą, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys. Informuojame, kad sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

8.2. Teisių įgyvendinimas:

8.2.1. Jei norite pasinaudoti bet kuriomis aukščiau išvardytomis savo teisėmis, galite su mumis susisiekti el. paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

8.2.2. Dėl saugumo priežasčių tam tikrais atvejais negalėsime patenkinti Jūsų prašymų neįsitikinę dėl Jūsų tapatybės, todėl galime Jūsų paprašyti įrodyti savo tapatybę, pavyzdžiui, pateikti asmens dokumentą ar kitą informaciją. Gavę prašymą el. paštu, atsižvelgiant į jo turinį, mes galime paprašyti Jūsų pateikti pažangiuoju ar kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą prašymą, atsiųsti prašymą paštu arba atvykti pas mus.

8.2.3. Dalį savo kaip duomenų subjekto teisių Jūs galite įgyvendinti patys pakeisdami El. parduotuvės paskyros nustatymus bei joje talpinamą informaciją. Atkreipiame dėmesį, kad pakeitus paskyros nustatymus ar talpinamą informaciją El. parduotuvė gali neveikti ar veikti su trikdžiais.

8.2.4. Mes paprastai neprašome jokio mokesčio už naudojimąsi Jūsų teisėmis. Tačiau teisės aktai mums leidžia imti pagrįsto dydžio mokestį arba atsisakyti vykdyti Jūsų prašymą, jei jis akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis.

8.2.5. Jei nenorite, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, konkursų, apklausų organizavimo tikslais, įskaitant profiliavimą, galite atsisakyti tokio duomenų tvarkymo, nenurodydami atsisakymo (nesutikimo) motyvų, parašę el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., ar kitu Jums teiktoje žinutėje nurodytu būdu (pavyzdžiui, paspaudę atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje).

8.2.6. Mes, gavę Jūsų prašymą ar nurodymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.

9. NAUJIENOS IR TIESIOGINĖ RINKODARA

9.1. Mes galime siųsti mūsų pasiūlymus ir informaciją apie mūsų paslaugas (tiesioginės rinkodaros pranešimus) Jūsų el. pašto adresu ir (arba) telefono numeriu, jeigu Jūs davėte mums sutikimą tai daryti, arba tuo atveju, kai Jūs arba Jūsų atstovaujama organizacija yra mūsų klientas. Tiesioginės rinkodaros pranešimus mes galime suasmeninti naudodami informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų paslaugomis, pavyzdžiui, kaip dažnai naudojatės El. parduotuve, kokį pranešimą atidarėte, kokias nuorodas spaudėte ir pan. Tokia informacija renkama siekiant pasiūlyti Jums aktualias ir labiau pritaikytas naujienas.

9.2. Jūsų kontaktai gali būti perduoti mūsų partneriams (tvarkytojams), kurie mums teikia naujienų siuntimo ar kokybės vertinimo paslaugas.

9.3. Jei nebenorite gauti tiesioginės rinkodaros pranešimų, spustelėkite vieno iš mūsų el. laiškų poraštėje esančią nuorodą „Atšaukti prenumeratą“ arba atsisakykite jų parašydami mums el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

9.4. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų Asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus Asmens duomenis, todėl norėdami, kad mes atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai.

10. SLAPUKAI IR KITOS SEKIMO TECHNOLOGIJOS

10.1. Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė Jums joje apsilankius išsaugo Jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje. Dėl slapuko interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pavyzdžiui, registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o Jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis Svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose. Kitos technologijos, įskaitant duomenis, kuriuos saugome Jūsų naršyklėje ar įrenginyje, su Jūsų įrenginiu susijusius identifikatorius ir kitą programinę įrangą, gali būti naudojamos panašiais tikslais. Slapukai naudojami plačiai, kad svetainės veiktų arba veiktų geriau ir veiksmingiau. Šioje Privatumo politikoje visos minėtos technologijos vadinamos „slapukais“.

10.2. Mes naudojame slapukus informacijos srautų ir naudotojų elgesio analizei, pasitikėjimui skatinti bei saugumui užtikrinti, taip pat siekdami užtikrinti Svetainės ir (ar) El. parduotuvės tinkamą veikimą, jos tobulinimą, Jūsų pasirinktų nustatymų įsiminimą, siekdami personalizuoti Jums rodomą turinį, susieti Svetainę su Socialinėmis paskyromis.

10.3. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterio ar į kito įrenginio naršyklę būtų įrašomi slapukai, galite pažymėti apie tai sutikimo dėl slapukų juostoje, pakeisti naudojamos naršyklės nustatymus ir išjungti slapukus (visus iš karto, po vieną, ar grupėmis). Jei norite slapukų atsisakyti savo mobiliajame įrenginyje, Jūs turite sekti šiam įrenginiui skirtas oficialias instrukcijas. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų atsisakymas gali sulėtinti naršymo spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu http://www.AllAboutCookies.org arba https://www.google.com/privacy_ads.html. Trečiųjų šalių slapukų naudojimą su reklama susijusiais tikslais galite išjungti apsilankę „Digital Advertising Alliance“ svetainėje https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN.

10.4. Mes galime naudoti privalomus slapukus, kurie būtini Svetainės veikimui užtikrinti, analitinius slapukus, funkcinius slapukus, kurie skirti analizuoti Svetainės lankymą, įsiminti naudotojų pageidavimus ir pritaikyti juos Svetainei, kad mes galėtume suteikti patobulintas funkcijas, našumo slapukus, trečiųjų asmenų slapukus, kuriuos naudoja trečiosios šalys, reklamos slapukus, kurie skirti rodyti Jums personalizuotą ir bendrą reklamą.

10.5. Mūsų Svetainėje naudojami slapukai

Slapuko paskirtis

Slapuko pavadinimas

Galiojimo laikas

Slapukų sutikimo būsena

CookieConsent

1 metai

Serverio komunikavimas su svetaine

Hex (32)

1 metai

Žmonių ir botų atskyrimas

Rc::a

Nuolatinis

Žmonių ir botų atskyrimas

Rc::c

Sesija

Slapukų sutikimo aktyvavimas skirtingoms svetainėms

CookieConsentBulkSetting-#

1 metai

Naudojamas „Google Analytics“ registruoti unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims generuoti, kai lankytojai naudojasi interneto svetaine

_ga

2 metai

Naudojamas „Google Analytics“, kad sumažintų užklausų dažnumą

_gat

1 diena

Naudojamas „Google Analytics“ registruoti unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims generuoti, kai lankytojai naudojasi interneto svetaine

_gid

1 diena

Naudojamas duomenims siųsti į „Google Analytics“ apie lankytojo įrenginį ir elgesį. Stebi lankytoją įvairiuose įrenginiuose ir rinkodaros kanaluose.

collect

Sesija

Šį slapuką „Facebook“ naudoja, kad nustatytų reklamą, pagrįstą vartotojų elgesiu ir pasirinkimais skirtingose svetainėse. Slapukas turi užšifruotą ID, leidžiantį „Facebook“ identifikuoti vartotoją įvairiose svetainėse

_fbc

3 mėnesiai

Naudoja „Facebook“, kad pateiktų daugybę reklaminių produktų, pvz., trečiųjų šalių siūlymus realiuoju laiku.

_fbp

3 mėnesiai

Naudojamas norint nustatyti, ar lankytojas ketina palikti puslapį, judėdamas pelės žymekliu. Tai leidžia svetainei suaktyvinti tam tikrus iššokančiuosius langus, kad lankytojas liktų svetainėje arba paverstų juos klientu.

ads/ga-audiences

Sesija

10.6. Mes taip pat naudojame tokius technologinius įrankius ir sprendimus, kurie įrašo slapukus bei kaupia duomenis:

Įrankio pavadinimas

Įrankio paskirtis

Google Analytics

Generuoti statistinius duomenis apie Platformos naudojimą, sumažinti užklausų dažnumą. Surinkti duomenys perduodami į JAV. Jūs galite neleisti Google Analytics veikimo, pakeisdami naršyklės nustatymus ar įdiegdami naršyklės papildinį iš https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Google Tag Manager

Analizuoti Platformos populiarumą. Surinkti duomenys perduodami į JAV. Daugiau informacijos: https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=en.

Google Ads

Leidžia kurti ir valdyti reklamos kampanijas, pasirinkti skelbimų formatus, nustatyti pasiūlymus už paspaudimus ar parodymus ir orientuotis į konkrečias vietoves, kalbas ir įrenginius. Daugiau informacijos: https://ads.google.com/intl/lt_lt/home/faq/, https://policies.google.com/technologies/ads.

Meta Pixel

Rodyti interesais grįstą reklamą socialiniame tinkle „Facebook“ ar kitose svetainėse, naudojančiose šį įrankį. Surinkti duomenys perduodami į JAV. Daugiau informacijos https://www.facebook.com/business/tools/meta-pixel.

11. SUSISIEKITE SU MUMIS

11.1. Jeigu Jums kyla bet kokių su šia Privatumo politika susijusių klausimų, visada galite su mumis susisiekti žemiau nurodytais kontaktais:
El. paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.;
Adresu: Verkių g. 27, LT-09108, Vilnius, Lietuva;
Telefonu: +370 655 1200.

11.2. Jeigu turite nusiskundimų ar norite pateikti formalų skundą dėl to, kaip mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, kreipkitės aukščiau nurodytu el. pašto adresu, nurodydami kuo daugiau informacijos. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

11.3. Be to, Jūs visada galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis rasite inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus, tad visų pirma kviečiame kreiptis į mus.