+370 600 03555  
I-IV: 10.00-20.00, V: 10.00-18.30
prekių už 0,00 €
0
prekių už 0,00 €
0

Ribota Kamado BONO viso eksploatacijos laiko garantija

Pagal žemiau išdėstytas sąlygas ir nuostatas Kamado BONO garantuoja pirmajam pirkėjui, kad Kamado BONO gaminamos ar tiekiamos keraminės kepsninės, naudojamos įprastinėmis sąlygomis, neturi gamybinių ar medžiagos defektų. Garantija suteikiama nuo pardavimo pirmajam pirkėjui dienos šiems nurodytiems laikotarpiams: keramikiniam kepsninės korpusui taikoma neribota garantija, keramikinei ugnedėžei ir ugnies žiedui. Keramikiniams kepsninės aksesuarams (pusmėnuliams ir kt.) taikoma vienerių (1) metų garantija, visoms metalinėms kepsninės dalims ir aksesuarams, temperatūros matuokliui, ugniai atspariam tarpikliui - taikoma taip pat vienerių (1) metų garantija, (1) metų garantija suteikiama ir šoninėms lentynoms . Ši ribota viso eksploatacijos laiko garantija galioja tik fiziniams ąsmenims kurie kepsninę naudoja ne komerciniais tikslais. Juridiniams asmenims, kurie kepsninę naudoja komerciniams tikslams, galioja vienerių(1) metų garantija keramikiniam korpusui ir visoms keramikinėms bei metalinėms dalims ir aksesuarams. Garantija galioja tik užregistravus prekę ŠIAME PUSLAPYJE. Bet kokios keraminių kepsninių apdailos nudužimai ar įtrūkimai, aptikti pirkimo metu, turi būti pažymėti ant originalaus pirkimo kvito. Garantija netaikoma dėl įbrėžimų, įlenkimų, nuskilimų, įtrūkimų arba nedidelių kosmetinių išorinės glazūros įskilimų, kurie neturi įtakos kepsinės veikimui ir yra visiškai nepavojingi. Tokios medžiagos kaip chloras, pramoniniai dūmai, chemikalai, trąšos, itin didelis drėgnumas, vejos pesticidai ir druska gali pakenkti metalo dažams ir dengiamosioms medžiagoms. Dėl to dalims iš metalo, nerūdijančio plieno ir ketaus taikoma garantija negalioja RŪDŽIŲ, OKSIDACIJOS, IŠBLUKIMO ir kitų DEFEKTŲ atveju, Ši garantija negali būti perduota kitiems savininkams.
Kepsninės termometrams taikoma 2 metų garantija, kišeniniams ir skaitmeniniams termometrams - 1 metai laiko, o skaitmeninių termometrų zondams - 6 mėnesiai.

UŽREGISTRUOKITE SAVO KEPSNINĘ DABAR | SPAUSKITE ČIA

Jei bet kuris produktas, kuriam taikoma ši garantija, turi defektų, toks produktas, priklausomai nuo Kamado BONO pasirinkimo, bus pataisytas arba pakeistas į panašų naują gaminį ar naują dalį. Pagal šią garantiją Kamado BONO prisiima atsakomybę už remontą ir (arba) dalių pakeitimą. Pateikdamas pretenziją, pirkėjas privalo nufotografuoti pažeidimus žalai įvertinti.
Pagal Kamado BONO garantiją išorinės glazūros įbrėžimai, įtrūkimai, nuskilimai, įlenkimai ar maži kosmetiniai defektai, neturintys įtakos veikimui, nėra taisomi.

Ši garantija nesuteikiama, jei defektai atsirado dėl netinkamo gaminio sumontavimo arba netinkamos jo priežiūros, naudojimo nesilaikant instrukcijos arba ne pagal paskirtį , o taip pat dėl gaminio laikymo netinkamoje aplinkoje. Ši garantija nėra taikoma, jei defektai atsirado dėl natūralaus nusidėvėjimo, nelaimingų atsitikimų, stichinių nelaimių, neteisėto remonto, gaminio arba jo dalių perdarymo arba pakeitimo. Ši garantija yra neteikiama, jei keraminės kepsninės įdužimai ar įtrūkimai atsirado po gaminio pardavimo pirmajam pirkėjui. Kamado BONO neprisiima atsakomybės dėl delsos arba garantinių įsipareigojimų nevykdymo, susiklosčiusio dėl įvykio arba nenumatyto atvejo, kurio Kamado BONO negali kontroliuoti. Garantija anuliuojama, jei bet kokie skysčiai – įskaitant degiuosius skysčius – yra pilami į arba ant keraminės kepsninės. Garantija anuliuojama jei kepsninė yra kurenama malkomis ar kitu netinkamu kuru, kepsninei kurenti turi būti naudojamos aukštos kokybės kietmedžio anglys o uždegimui naudojami sausi įdegtukai. Apsauginę keraminės kepsninės dangą gali sugadinti medžiagos arba sąlygos, už kurias Kamado BONO neprisiima atsakomybės. Kamado BONO naudoja rūdims atsparias medžiagas, tačiau garantija netaikoma kepsninės metalinių dalių rūdijimo ar oksidacijos atvejais, nebent yra pažeistas kepsninės struktūrinis vientisumas.

Ši garantija nėra taikoma, nusipirkus gaminį iš neįgaliotų tiekėjų ir (arba) trečiųjų šalių. Garantija yra teikiama tik įsigijus gaminius iš įgaliotų tiekėjų nurodytų kamadobono.lt puslapyje.
Ši garantija netaikoma kepsninę naudojant komerciniais ir kitais panašiais tikslais. Ši garantija apima įprastą kasdieninį naudojimą ir priežiūrą.

Kamado BONO neprisiima atsakomybės dėl delsos arba garantinių įsipareigojimų nevykdymo, susiklosčiusio dėl įvykio arba nenumatyto atvejo, kurio Kamado BONO negali kontroliuoti, įskaitant, bet neapsiribojant, stichines nelaimes, gaisrą , vyriausybių apribojimus arba suvaržymus, streikus, pervežimo delsas arba sumažėjusius medžiagų išteklius.

Tai - vienintelė Kamado Bono garantija. Kamado Bono pabrėžtinai neprisiima atsakomybės už bet kokias kitas garantijas, aiškiai išreikštas arba numanomas, įskaitant numanomas komercinių savybių ir tinkamumo konkrečiam tikslui garantijas.

Ši garantija netaikoma, o Kamado Bono neprisiima atsakomybės, už žalą, atsiradusią dėl delsos, veikimo nutraukimo, nepatogumų arba už bet kokią atsitiktinę, tyčinę ir/ar pasekminę žalą. Išimtinė pirkėjo teisė dėl šios garantijos pažeidimo apsiriboja gaminio arba jo dalių remontu arba pakeitimu pagal šioje garantijoje nurodytą tvarką.

Kai kuriose valstybėse garantijos galiojimo apribojimai nėra leidžiami arba apribojimai už atsitiktinę arba pasekminę žalą nėra taikomi, todėl aukščiau nurodyti apribojimai arba išimtys Jums gali būti netaikomi. Čia pateiktoje garantijoje išvardytos visos juridinės teisės, tačiau Jums gali būti taikomos kitos teisės, kurios kiekvienoje valstybėje skiriasi. Kamado BONO neįgalioja jokių fizinių ar juridinių asmenų prisiimti atsakomybę Kamado BONO vardu dėl Kamado BONO gaminių pardavimo arba pirkimo. Įsigijus Kamado BONO gaminį iš neįgaliotų pardavėjų garantija gaminiui nebus taikoma. Jei turite klausimų dėl įgaliotųjų pardavėjų tapatumo nustatymo, susisiekite su Kamado BONO prieš pirkdami gaminį.
Dėl garantinio pretenzijos pateikimo kreipkitės į Kamado BONO administraciją. http://kamadobono.lt/index.php/lt/kontaktai