+370 600 03555  
I-IV: 10.00-20.00, V: 10.00-18.30
prekių už 0,00 €
0
prekių už 0,00 €
0

Ką tik įsigijote KAMADO BONO kepsninę?

Prieš surinkdami ir pradėdami naudoti KAMADO BONO pirmą kartą, perskaitykite pateiktus patarimus.
Ši informacija padės Jums saugiai naudotis KAMADO BONO.
Rekomenduojame atidžiai perskaityti saugos patarimus ir jų laikytis!
NELIESKITE, NEJUDINKITE ir NEKELKITE kepsninės, kai joje yra įkaitusių anglių, ar pati dar nėra atvėsusi.
Nepamirškite apie riziką susižeisti į metalines kepsninės dalis, todėl visada atsargiai lieskite jos tvirtinimo elementus, metalinius paviršius ir nerūdijančio plieno oro angas ir kt.
Uždegdami anglis, naudodami degtukus ar degiklį, kepdami ant įkaitusių anglių arba liesdami įkaitusį kepimo paviršių, saugokitės gaisro pavojaus.

SU BET KOKIU ĮKAITUSIU MAISTO RUOŠIMO PRIETAISU REIKIA ELGTIS LABAI ATSARGIAI.

Nepamirškite, kad gaminant kepsninė, kepimo grotelės ir viduje esančios anglys yra įkaitusios.
Kepsninės svoris gana didelis, todėl norėdami ją pervežti, perkelti ar pakelti, darykite tai atsargiai. Norėdami perkelti, pakelti, pakrauti ar iškrauti kepsninę, elkitės atsargiai – galite susižeisti į metalinės konstrukcijos dalis.
NIEKADA nestatykite kepsninės ant medinio arba kitų lengvai užsidegančių paviršių. Naudojant kepsninę jos keraminio pagrindo apačia skleidžia kaitrą, todėl šalia kepsninės esantys objektai gali užsidegti. Naudokitės kepsnine atokiau nuo lengvai užsiliepsnojančių medžiagų.
Niekada nesiremkite į kepsninę arba jos atskiras dalis (pvz., į rankeną). Neleiskite vaikams žaisti šalia degančios arba įkaitusios kepsninės. Reguliariai tikrinkite, ar visi tvirtinimo elementai yra priveržti.

KAMADO BONO kepsninės metaliniai žiedai skirti konstrukcijai laikyti, todėl labai svarbu užtikrinti, kad visos jungtys būtų tinkamai ir saugiai priveržtos. Ypač svarbu tai padaryti po kelių pirmų kepimų, nesuveržkite metalinių žiedų per stipriai nes tai gali įskelti kepsninę. Vėliau visus tvirtinimo elementus rekomenduojama tikrinti mažiausiai du kartus per metus.

Kepdami maistą visada uždenkite kepsninės dangtį.

Nustebsite pamatę, kaip paprasta iškepti tikrų tikriausią didkepsnį 330 °C temperatūroje – tereikia uždaryti kepsninės dangtį. Visą kitą darbą už Jus atliks KAMADO BONO kepsninė. Gaminant maistą KAMADO BONO turi būti uždengta. Tikrindami ar perkeldami kepamą maistą, stenkitės kuo greičiau uždaryti KAMADO BONO dangtį, kad išlaikytumėte pastovią kepimo temperatūrą.Tik tuomet galėsite reguliuoti kepimo temperatūrą oro sklendėmis. Jeigu dangtį praversite plačiai, liepsna padidės ir kepimo temperatūra kils, o tokiu atveju maistas nebus gerai iškeptas. Be to, nepamirškite, kad atviros ugnies negalima palikti be priežiūros.
Jeigu norite atidaryti įkaitusią kepsninę, darykite tai atsargiai.
Staigiai kepsninės dangčio atidaryti negalima. Norėdami atidaryti įkaitusią (daugiau kaip 200 °C) kepsninę, kelis kartus kilstelėkite dangtį, kad oras iš išorės lėtai ir pamažu patektų į kepsninę ir nesukeltų liepsnos pliūpsnių ar skersvėjo, dėl kurio galima nusideginti rankas. Neleiskite vaikams liesti ar atidaryti įkaitusios kepsninės.

SVARBU!

Kai kepsninės nenaudojate, uždarykite ją ir viršutinę bei apatinę oro sklendes. Svarbu apsaugoti KAMADO BONO nuo drėgmės ir lietaus. Uždėkite ant kepsninės specialų neperlyjamą gaubtą, visus metalinius ar keramikinius aksesuarus laikykite kepsninės konstrukcijos viduje.

Ugniai užkurti NENAUDOKITE degaus skysčio.

Degus skystis įsigers į keraminį KAMADO BONO paviršių, o jame esančios cheminės medžiagos ilgam užterš kepsninę ir sugadins kepamo maisto skonį. Kepsninei užkurti naudokite bekvapius, sausus, kietuosius kepsninių anglies įdegtukus. Tai greičiausias būdas kepsninei užkurti ir pasiekti reikiamą kepimo temperatūrą neužteršiant KAMADO BONO kepsninės cheminėmis medžiagomis.

KAMADO BONO kepsinės įkurimas.

Kepsninei užkurti naudokite tik natūralias gabalines anglis ir kietuosius įdegtukus. Laikykitės kepsninės užkūrimo instrukcijų. Maistas, iškeptas ant natūralių anglių, yra ypatingo skonio.
Kelis pirmus kartus nekepkite aukštoje temperatūroje.
Per didelė liepsna gali sugadinti tarpiklį, jam nespėjus tinkamai prisitvirtinti. Pirmiesiems kepimams pasirinkite žemesnę nei 177 °C temperatūrą, tuomet tarpiklis visiškai prisitvirtins prie KAMADO BONO kepsninės. Jeigu kartais sugadinsite tarpiklį, įsigykite naują, lipnų tarpiklį, tinkantį aukštoms temperatūroms.

VISADA mūvėkite karščiui atsparias pirštines.

Liesdami įkaitusias keramines dalis arba kepimo paviršių, saugokite rankas nuo nudegimo. Nepamirškite, kad įkaitusias kepsninės dalis galima dėti tik ant nedegių, karščiui atsparių paviršių.
Laikykite anglis sausai.
Sudrėkusios anglys degs, tačiau joms uždegti prireiks daug daugiau pastangų. Ugniadėžėje likusios nuo ankstesnių kepimų anglys tinkamos naudoti, nors jos gali būti sudrėkusios, ypač lietingu oru. Tokiu atveju į ugniadėžėje esančias anglis įpilkite dar šiek tiek sausų anglių ir sumaišykite – taip kepsninę užkursite greičiau.

Saugokite KAMADO BONO kepsninės vidų nuo drėgmės.

Saugokite kepsninę nuo lietaus; stenkitės, kad į jos vidų nepatektų vanduo. Kai kepsninės nenaudojate, uždėkite ant jos apsauginį neperlyjamą gaubtą. Kepsnine galima naudotis net lyjant lietui ar sningant, tačiau jos vidų būtina saugoti nuo drėgmės. Atšalus orams, patekęs į korėtą kepsninės vidų vanduo gali užšalti, ir keraminės dalys gali įskilti. Todėl kepsninės vidui valyti negalima naudoti vandens.

KAMADO BONO galima naudotis kiaurus metus.

Jūsų kepsninė pagaminta naudojant aukščiausias šiuolaikines technologijas, todėl yra atspari dideliam temperatūrų skirtumui ir gali išlaikyti pageidaujamą kepimo temperatūrą nepriklausomai nuo oro sąlygų. Galite mėgautis kepsninėje iškeptu maistu ir žiemą, ir vasarą. Šioje kepsninėje išsikepti aromatingą kepsnį galite net spaudžiant šaltukui. Tačiau po naudojimo kepsninės vidų būtina uždengti, kad į jį nepatektų drėgmė, vanduo ar sniegas. Jeigu į KAMADO BONO visgi pateko drėgmės, sausai nušluostykite kepsninės vidų, po to uždekite nedidelį anglių kiekį ir palaipsniui kaitinkite kepsninę iki 170–175 °C.

Jei nenaudojate kepsninės, tinkamai paruoškite ją ilgesniam saugojimui.

Groteles išvalykite nuo riebalų ir maisto likučių, pašalinkite pelenus. Įsitikinkite, kad visos kepsninės detalės švarios ir sausos. Nepamirškite išvalyti ugniadėžės angų ir grotelių.
Jei kepsninės ilgai nenaudosite, uždenkite ją specialiu uždangalu, tačiau periodiškai tikrinkite, kad išorės drėgmė ar kondensatas nepatektų į KAMADO BONO vidų. Bambukinius padėklus sandeliuokite sausuose vidaus patalpose, taip apsaugosite juos nuo pelėsio. Norėdami vėl pradėti naudotis kepsnine po žiemos, rekomenduojama uždegti nedidelį anglių kiekį ir įkaitinti kepsninę pamažu iki 170–175 °C, kad pašalintumėte drėgmę ir pelenų bei maisto likučius.

Jūsų KAMADO BONO kepsninei tinka tik natūralios gabalinės anglys.

Tuomet ji gali ilgai išlaikyti reikiamą temperatūrą pagal Jūsų pasirinktą kepimo būdą. Visada rinkitės tik geriausios kokybės natūralias gabalines anglis. Dauguma anglių ir anglių briketų gaminami naudojant medienos apdorojimo atliekas, chemines priemaišas, naftos produktus ir kitas maisto kepimui netinkamas medžiagas. Tokios anglys palieka labai daug pelenų, dėl to gali sutrikti oro praeinamumas per kepsninės ugniadėžę, o jose esančios cheminės priemaišos keičia kepamo maisto skonį. Naudojant prastos kokybės anglis jums bus sunkiau išlaikyti pastovia kepsninės temperatūrą ilgesnį laiką.

Kepsninei užgesinti niekada nenaudokite vandens.

Baigę kepti, tiesiog uždarykite kepsinės viršutinę ir apatinę oro sklendes. Liepsna užges, o likusias kepsninėje anglis galėsite panaudoti kitą kartą.

Kepsninės vidui valyti NENAUDOKITE vandens.

KAMADO BONO kepsninė išsivalo savaime. Jeigu plausite ją vandeniu, korėtos kepsninės sienelės sugers visus patekusius skysčius. Baigę kepti, uždenkite kepsninės dangtį ir abi oro sklendes. Taip maisto likučiai ir apnašos sudegs ir suanglės. Prieš kitą kepimą išvalykite kepimo groteles KAMADO BONO valymui skirtu specialiu valikliu ir šepečiu.

NEVARTYKITE IR NEKURSTYKITE uždegtų anglių.

KAMADO BONO kepsninėje dega itin našiai be jūsų pagalbos. Ji sukurta taip, kad anglys joje užsidegtų vienu metu, todėl, joms įkaitus, geriausia jų neliesti. Originalios KAMADO BONO grotelės anglims specialiai sukurtos taip, kad oro srautas padėtų joms geriausiai ir ilgiausiai išlaikyti Jūsų pasirinktą temperatūrą.

Reguliariai tikrinkite, ar visi tvirtinimo elementai priveržti.

KAMADO BONO metaliniai žiedai prilaiko dangtį, todėl labai svarbu užtikrinti, kad visos jungtys būtų tinkamai ir saugiai priveržtos. Ypač aktualu patikrinti visas jungtis naudojimo pradžioje, kai kepsnine pasinaudojote tik kelis kartus. Vėliau rekomenduojama tikrinti visus tvirtinimo elementus mažiausiai du kartus per metus.

Įsitikinkite, kad apatinė oro sklendė tinkamai įdėta į kepsninę.

Jeigu stumiamoji apatinė oro sklendė ir apsauginis tinklelis buvo išimti ir Jūs norite vėl juos įdėti, iš pradžių įdėkite tinklelį ant dviejų, kairėje esančių, kilpų. Po to įstatykite sklendę taip, kad ji kabotų virš tinklelio (o ne už jo), ir pakabinkite sklendę ant kilpelės dešinėje. Norėdami išvalyti iš kepsninės pelenus, tiesiog pastumkite tinklelį į dešinę. Visiškai jo išimti nereikia. Kai naudojatės kepsnine, tinklelis visada turi būti savo vietoje, pastumtas į kairę. Oro sklendė kontroliuoja oro srautą, o saugos tinklelis skirtas apsaugoti nuo kibirkščių. Nepamirškite apie riziką susižeisti į aštrias metalines detales. Nelieskite jų, kai kepsninė yra įkaitusi.

Saugokitės gaisro.

Atvira liepsna gali kelti pavojų žmonėms ir gamtai. Paisykite Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklėse nustatytų minimalių atstumų nuo statinių ir kitų degių objektų reikalavimų. Nepalikite degančios ir atidarytos kepsninės be priežiūros. Naudojant kepsninę, dėl iškritusių karštų pelenų gali užsidegti šalia esantys objektai. Naudokite kepsninę atokiau nuo lengvai užsiliepsnojančių medžiagų, pvz., sausų lapų, medinės dangos ir pan. Jei naudojate kepsninę iškylaudami, kepimui pasirinkite tinkamą aplinką. Atsargiai naudokite kepsninę sausros metu ir laikotarpiu, kai yra padidėjęs gaisro pavojus. Nejudinkite įkaitusios kepsninės. Neleskite vaikams žaisti šalia degančios arba įkaitusios kepsninės.
Gamindami maistą, nepalikite atviros kepsninės be priežiūros, ypač pučiant stipriam vėjui.
Pučiant stipriam vėjui padidėja gaisro pavojus, nes vėjo šuoras iš kepsninės gali išpūsti pelenų ar žarijų. Ypač stiprūs vėjo gūsiai gali nuvožti ir kepsninės dangtį. Taip gali kilti gaisras, galima susižeisti. Dėl šių priežasčių rekomenduojama labai atsargiai naudotis kepsnine vėjuoto oro sąlygomis.

Griežtai draudžiama naudotis KAMADO BONO kepsnine patalpose.

Ši kepsninė skirta naudoti tik lauke, vietose, kur yra tinkama oro ventiliacija, atokiau nuo statinių. Niekada nenaudokite kepsninės uždaroje erdvėje arba transporto priemonėje. Kepsninę draudžiama užkurti sandėliavimo zonoje, kurioje galbūt laikomos degios medžiagos, arba šalia jos.

Baigę kepti, visada uždarykite abi oro sklendes. Taip nutrauksite oro tiekimą, ir KAMADO BONO kepsninė atvės.

Griežtai draudžiama modifikuoti KAMADO BONO dalis arba vietoj jų naudoti neoriginalias detales.

Naudotojas yra atsakingas už saugų kepsninės naudojimą ir saugos priemonių laikymąsi.
Bet kurie detalių pakeitimai gali sukelti žalos ar susižeidimus, tačiau tokiu atveju garantija nebus taikoma.

KAMADO BONO – labai saugi kepsninė. Jeigu naudosite ją pagal paskirtį, laikydamiesi saugos priemonių, galėsite ilgai ir patogiai ja naudotis.