I-IV: 10.00-19.00, V: 10.00-18.00
prekių už 0,00 €
0
prekių už 0,00 €
0

Ką tik įsigijote KAMADO BONO kepsninę?

Prieš surinkdami ir pradėdami naudoti KAMADO BONO pirmą kartą, perskaitykite pateiktus patarimus.
Ši informacija padės Jums saugiai naudotis kepsnine.

NELIESKITE ir NEKELKITE kepsninės, kai joje yra įkaitusių anglių ar pati dar nėra atvėsusi.
Nepamirškite apie riziką susižeisti į metalines kepsninės dalis, todėl visada atsargiai lieskite jos tvirtinimo elementus, metalinius paviršius ir nerūdijančio plieno oro angas ir kt.
Uždegdami anglis, naudodami sausus įdegtukus ar elektrinį įdegiklį, kepdami ant įkaitusių anglių arba liesdami įkaitusį kepimo paviršių, saugokitės gaisro pavojaus.

SU BET KOKIU ĮKAITUSIU MAISTO RUOŠIMO PRIETAISU REIKIA ELGTIS LABAI ATSARGIAI.

Nepamirškite, kad gaminant kepsninė, kepimo grotelės ir viduje esančios anglys yra įkaitusios.
Kepsninės svoris didelis, todėl norėdami ją pervežti, perkelti ar pakelti, darykite tai atsargiai ir kepsninei atvėsus. Norėdami perkelti, pakelti, pakrauti ar iškrauti kepsninę, elkitės atsargiai – galite susižeisti į metalinės konstrukcijos dalis.
Naudokitės kepsnine atokiau nuo lengvai užsiliepsnojančių medžiagų.
Niekada nesiremkite į kepsninę arba jos atskiras dalis (pvz., į rankeną). Neleiskite vaikams žaisti šalia degančios arba įkaitusios kepsninės. Reguliariai tikrinkite, ar visi tvirtinimo elementai yra priveržti.

KAMADO BONO kepsninės metaliniai žiedai skirti konstrukcijai laikyti, todėl labai svarbu užtikrinti, kad visos jungtys būtų tinkamai ir saugiai priveržtos. Ypač svarbu tai padaryti po kelių pirmų kepimų, nesuveržkite metalinių žiedų per stipriai nes tai gali įskelti kepsninę. Vėliau visus tvirtinimo elementus rekomenduojama tikrinti mažiausiai du kartus per metus.

Kepdami maistą visada uždenkite kepsninės dangtį.

Nustebsite pamatę, kaip paprasta iškepti tikrų tikriausią didkepsnį 180-250 °C temperatūroje – tereikia uždaryti kepsninės dangtį. Visą kitą darbą už Jus atliks KAMADO BONO kepsninė. Gaminant maistą KAMADO BONO turi būti uždengta. Tikrindami ar perkeldami kepamą maistą, stenkitės kuo greičiau uždaryti KAMADO BONO dangtį, kad išlaikytumėte pastovią kepimo temperatūrą.Tik tuomet galėsite reguliuoti kepimo temperatūrą oro sklendėmis. Jeigu dangtį praversite plačiai, liepsna padidės ir kepimo temperatūra kils, o tokiu atveju maistas nebus gerai iškeptas. Be to, nepamirškite, kad atviros ugnies negalima palikti be priežiūros.
Jeigu norite atidaryti įkaitusią kepsninę, darykite tai atsargiai.
Staigiai kepsninės dangčio atidaryti negalima. Norėdami atidaryti įkaitusią (daugiau kaip 200 °C) kepsninę, kelis kartus kilstelėkite dangtį, kad oras iš išorės lėtai ir pamažu patektų į kepsninę ir nesukeltų liepsnos pliūpsnių, dėl kurio galima nusideginti rankas. Neleiskite vaikams liesti ar atidaryti įkaitusios kepsninės.

SVARBU!

Kai kepsninės nenaudojate, uždarykite ją ir viršutinę bei apatinę oro sklendes. Svarbu apsaugoti KAMADO BONO nuo drėgmės ir lietaus. Uždėkite ant kepsninės specialų dangalą, visus metalinius, medinius ar keramikinius aksesuarus laikykite kepsninės konstrukcijos viduje.

Ugniai užkurti NENAUDOKITE degaus skysčio.

Degus skystis įsigers į keraminį KAMADO BONO paviršių, o jame esančios cheminės medžiagos ilgam užterš kepsninę ir sugadins kepamo maisto skonį. Kepsninei užkurti naudokite bekvapius, sausus įdegtukus ar elektrinį įdegiklį. Tai greičiausias būdas kepsninei užkurti ir pasiekti reikiamą kepimo temperatūrą.

KAMADO BONO kepsinės įkurimas.

Kepsninėje naudojama tik aukštos kokybės medžio anglis. Naudoti briketus ar malkas draudžiama. Laikykitės kepsninės užkūrimo instrukcijų. Maistas, iškeptas ant natūralių anglių, yra ypatingo skonio.
Užkūrę kepsninę patį pirmą kartą, nekepkite itin aukštoje temperatūroje.
Per didelė liepsna gali sugadinti tarpinę, jai nespėjus tinkamai prisitvirtinti. Pirmiesiems kepimams pasirinkite žemesnę iki 150 °C temperatūrą, tuomet tarpinė visiškai prisitvirtins prie KAMADO BONO kepsninės. Tokioje temperatūroje kepsninę palaikykite uždaru dangčiu 1 val. Vėliau galite kepti jau aukštesnėje temperatūroje. DEFLEKTORIAI. Rekomenduojame juos dengti iš viršaus folija (tik iš viršaus). Taip deflektorius neįgers riebalų, bus švaresnis ir tarnaus ilgiau.

VISADA mūvėkite karščiui atsparias pirštines.

Liesdami įkaitusias keramines dalis arba kepimo paviršių, saugokite rankas nuo nudegimo. Nepamirškite, kad įkaitusias kepsninės dalis galima dėti tik ant nedegių, karščiui atsparių paviršių.
Laikykite anglis sausai.
Sudrėkusios anglys degs, tačiau joms uždegti prireiks daug daugiau pastangų. Ugniadėžėje likusios nuo ankstesnių kepimų anglys tinkamos naudoti antrą kartą, įmaišius į jas šiek tiek naujų anglių.

Saugokite KAMADO BONO kepsninės vidų nuo drėgmės.

Saugokite kepsninę nuo lietaus; stenkitės, kad į jos vidų nepatektų vanduo. Kai kepsninės nenaudojate, uždėkite ant jos apsauginį dangalą. Kepsnine galima naudotis net lyjant lietui ar sningant, tačiau jos vidų būtina saugoti nuo drėgmės. Atšalus orams, patekęs į korėtą kepsninės vidų vanduo gali užšalti, ir keraminės dalys gali įskilti. Todėl kepsninės vidui valyti negalima naudoti vandens.

KAMADO BONO galima naudotis visus metus.

Jūsų kepsninė pagaminta naudojant aukščiausias šiuolaikines technologijas, todėl yra atspari dideliam temperatūrų skirtumui ir gali išlaikyti pageidaujamą kepimo temperatūrą nepriklausomai nuo oro sąlygų. Galite mėgautis kepsninėje iškeptu maistu ir žiemą, ir vasarą. Šioje kepsninėje išsikepti aromatingą kepsnį galite net spaudžiant šaltukui. Tačiau po naudojimo kepsninės vidų būtina uždengti, kad į jį nepatektų drėgmė, vanduo ar sniegas. Jeigu į KAMADO BONO visgi pateko drėgmės, sausai nušluostykite kepsninės vidų, po to uždekite nedidelį anglių kiekį ir palaipsniui kaitinkite kepsninę iki 150–170 °C.

Jei nenaudojate kepsninės, tinkamai paruoškite ją ilgesniam saugojimui.

Groteles išvalykite nuo riebalų ir maisto likučių, pašalinkite pelenus. Groteles lengviausia nuvalyti karštas. Įsitikinkite, kad visos kepsninės detalės švarios ir sausos. Nepamirškite išvalyti ugniadėžės angų.
Jei kepsninės ilgai nenaudosite, uždenkite ją specialiu uždangalu, tačiau periodiškai tikrinkite, kad išorės drėgmė ar kondensatas nepatektų į KAMADO BONO vidų. Bambukinius padėklus sandeliuokite sausuose vidaus patalpose, taip apsaugosite juos nuo pelėsio. Norėdami vėl pradėti naudotis kepsnine po žiemos, rekomenduojama uždegti nedidelį anglių kiekį ir įkaitinti kepsninę pamažu iki 150–170 °C, kad pašalintumėte drėgmę ir pelenų bei maisto likučius.

Naudokite tik kokybiškas medžio anglis.

Tuomet kepsninė galės ilgai išlaikyti reikiamą temperatūrą pagal Jūsų pasirinktą kepimo būdą. Visada rinkitės tik geriausios kokybės natūralias medžio anglis. Naudojant prastos kokybės anglis jums bus sunkiau išlaikyti stabilią kepsninės temperatūrą ilgesnį laiką ar pakelti temperatūrą iki itin aukštos (pvz. kepant picas). Kamado Bono kepsninėse naudoti briketus, malkas draudžiama

Kepsninei užgesinti niekada nenaudokite vandens.

Baigę kepti, tiesiog uždarykite kepsinės viršutinę ir apatinę oro sklendes. Liepsna užges, o likusias kepsninėje anglis galėsite panaudoti kitą kartą.

Kepsninės vidui valyti NENAUDOKITE vandens.

KAMADO BONO kepsninė išsivalo savaime. Jeigu plausite ją vandeniu, korėtos kepsninės sienelės sugers visus patekusius skysčius. Baigę kepti, uždenkite kepsninės dangtį ir abi oro sklendes. Taip maisto likučiai ir apnašos sudegs ir suanglės. Prieš kitą kepimą išvalykite kepimo groteles KAMADO BONO valymui skirtu specialiu valikliu ir vieliniu šepečiu. Reguliariai tikrinkite, ar visi tvirtinimo elementai priveržti.

KAMADO BONO metaliniai žiedai prilaiko dangtį, todėl labai svarbu užtikrinti, kad visos jungtys būtų tinkamai ir saugiai priveržtos. Ypač aktualu patikrinti visas jungtis naudojimo pradžioje, kai kepsnine pasinaudojote tik kelis kartus. Vėliau rekomenduojama tikrinti visus tvirtinimo elementus mažiausiai du kartus per metus. Griežtai draudžiama naudotis KAMADO BONO kepsnine patalpose.

Ši kepsninė skirta naudoti tik lauke, vietose, kur yra tinkama oro ventiliacija, atokiau nuo statinių. Niekada nenaudokite kepsninės uždaroje erdvėje arba transporto priemonėje. Kepsninę draudžiama užkurti sandėliavimo zonoje, kurioje galbūt laikomos degios medžiagos, arba šalia jos.

Baigę kepti, visada uždarykite abi oro sklendes. Taip nutrauksite oro tiekimą, ir KAMADO BONO kepsninė atvės.

Griežtai draudžiama modifikuoti KAMADO BONO dalis arba vietoj jų naudoti neoriginalias detales.

Naudotojas yra atsakingas už saugų kepsninės naudojimą ir saugos priemonių laikymąsi.
Bet kurie detalių pakeitimai gali sukelti žalos ar susižeidimus, tačiau tokiu atveju garantija nebus taikoma.

KAMADO BONO – labai saugi kepsninė. Jeigu naudosite ją pagal paskirtį, laikydamiesi saugos priemonių, galėsite ilgai ir patogiai ja naudotis.